نمایشگاه حمل و نقل و لجستیک روسیه ۲۰۱۷ به همراه کنفرانس جانبی

شرکت دروازه طلایی شرق نماینده رسمی شرکت ITE Group جهت برگزاری پاویون اختصاصی جمهوری اسلامی ایران ، افغانستان ، پاکستان و عمان در بیست و دومین نمایشگاه حمل و نقل و لجستیک روسیه (Transrussia) که در تاریخ ۲۹ لغایت ۳۱ فروردین ماه سال ۱۳۹۶ می باشد.  ضمناًً  به استحضار می رساند که در سال گذشته از ۵۲ کشور در این نمایشگاه حضور داشته است و همچنین با توجه فعالیت های سیاسی و اقتصادی رو به رشد ایران و روسیه فرصت بسیار مناسبی برای شرکت های بزرگ ایرانی است تا با حضور در این نمایشگاه به روند رشد خود سرعت بخشند. 

فرم های مربوط به نمایشگاه در پیوست قابل دسترسی خواهد بود .