برگزاری نمایشگاه و تورهای تجاری

 

 :نمایشگاه های برگزار شده توسط شرکت دروازه طلایی شرق در زاهدان

تعداد دوره ها سالهای برگزاری شهر نام رویداد ردیف
۴ ۱۳۹۱-۱۳۹۵ زاهدان نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان ۱
۲ ۱۳۹۱-۱۳۹۳ زاهدان نمایشگاه تخصصی مبلمان ۲
۳ ۱۳۹۲-۱۳۹۵ زاهدان نمایشگاه تخصصی کشاورزی ۳
۲ ۱۳۹۳-۱۳۹۵ زاهدان نمایشگاه تخصصی خودرو ۴
۳ ۱۳۹۲-۱۳۹۵ زاهدان نمایشگاه تخصصی کامپیوتر و لوازم الکترونیکی ۵
۲ ۱۳۹۲-۱۳۹۴ زاهدان نمایشگاه  تخصصی اسباب بازی و لوازم کودک ۶
۲ ۱۳۹۲-۱۳۹۴ زاهدان نمایشگاه تخصصی خانه مدرن و دکوراسیون داخلی ۷
۱ ۱۳۹۴ زاهدان نمایشگاه تخصصی صنایع غذایی و ماشین آلات مربوطه ۸
۳ ۱۳۹۲-۱۳۹۵ زاهدان نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی ۹

نمایشگاه های برگزار شده توسط شرکت دروازه طلایی شرق در :چابهار

تعداد دوره ها سالهای برگزاری شهر نام رویداد ردیف
۲ ۱۳۹۱-۱۳۹۳ چابهار نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان ۱
۱ ۱۳۹۲ چابهار نمایشگاه تخصصی کشاورزی ۲
۳ ۱۳۹۲-۱۳۹۵ چابهار نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی ۳
۴ ۱۳۹۱-۱۳۹۵ چابهار نمایشگاه تخصصی مبلمان ۴
۱ ۱۳۹۲ چابهار نمایشگاه تخصصی گردشگری ۵

سمینار و کارگاه :آموزشی

تعداد دوره ها سالهای برگزاری شهر نام رویداد ردیف
۲ ۱۳۹۱-۱۳۹۳ چابهار سمینار بازاریابی و گردشگری ۱
۱ ۱۳۹۲ چابهار کارگاه آموزشی کامپیوتر و شهر هوشمند ۲
۳ ۱۳۹۲-۱۳۹۵ چابهار کارگاه آموزشی صنعتی سازی ساختمان و مقاوم سازی در  برابر زلزله ۳

هیئت های تجاری :

این شرکت با مجوز سازمان صنعت و معدن و تجارت سیستان و بلوچستان و سازمان توسعه تجارت ایران اقدام به اعزام و پذیرش هیئت های تجاری .به کشورهای هدف می نماید

نوشتن دیدگاه

ایمیل شما برای دیگران نمایش داده نخواهد شد.