پاویون ها

نمایشگاه حمل و نقل و لجستیک خاورمیانهlogo

 

 

 

صنعت حمل و نقل و لجستیک به عنوان یکی از ارکان کلیدی توسعه در حال حاضر محور اصلی پیشرفت ایران اسلامی در دوران پسابرجام می باشد. با توجه به ارتباط دیرینه و نزدیک پادشاهی عمان و جمهوری اسلامی ایران و سیاست های دولت تدبیر و امید مبنی بر توسعه مناسبات تجاری و اقتصادی با کشورهای همسایه زمینه فعالیت شرکت های ایرانی در این کشور بسیار مهم می باشد. نمایشگاه حمل و نقل و لجستیک خاورمیانه از ۱۵ الی ۱۷ شهریورماه ۱۳۹۵ در مسقط پایتخت پادشاهی عمان برگزار می گردد. این نمایشگاه که مورد حمایت رسمی وزارت حمل و نقل عمان می باشد بستری ارزشمند برای ایجاد کانال ها و شبکه های ارتباطی با کشورهای حوزه ی خلیج فارس فراهم می آورد. در حاشیه این نمایشگاه جلسات متعددی با مدیران ارشد بنادر، راه آهن و فرودگاه های عمان برای شرکت کنندگان ایرانی در نظر گرفته شده است. ضمناً بازدیدهایی نیز از پروژه های زیرساخت عمان در حوزه بندر، راه آهن، فرودگاه و راه سازی در دستور کار قرار دارد.